Giỏ hàng

Dịch Tả Lợn Châu Phi (ASF)

DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI (ASF)
Chuyên gia Bệnh heo khuyên gì cho cộng đồng ? :mặc dù ASF đã đến nước ta, nhưng bệnh hoàn toàn có thể ở diện hẹp, thiệt hại nhỏ nếu Giảm tối đa sự phát tán và lây truyền virus ASF ra diện rộng.

- Ý thức người chăn nuôi góp phần quan trọng, mạnh dạn báo bệnh : tiêu hủy triệt để có bồi thường theo chính sách

- Hạn chế tối đa việc mổ khám, giết mổ thú bệnh hoặc nghi bệnh, vứt xác heo chết :làm phát tán virus ra ngoài môi trường. Vì virus có sức sống lâu và vì chúng ta còn phải chăn nuôi nhiều năm tiếp theo

- Trường hợp buộc phải xét nghiệm, thì có thể lấy máu hoặc mổ kín lấy mô đại diện 1-2 con để xét nghiệm, nếu dương tính tiêu hủy toàn bầy heo bệnh, không cho virus có cơ hội phát tán rộng ra bên ngoài. Vì bệnh lý và nhận dạng lâm sàng ASF cũng không có gì mới và khó khăn cả

- Diễn tiến lây lan của ASF không nhanh giống như FMD, PRRS, CSF theo kiểu "vết dầu loang" không gian - thời gian; mà tùy thuộc vào nguồn nhiễm virus được con người mang đến đâu, và đàn heo nào đã tiếp xúc. Các nguồn nhiễm chính: heo bệnh, chất thải & bài tiết heo bệnh, sản phẩm từ heo bệnh, phụ phẩm (bột thịt, xương, huyết, nội tạng...),...

Các yếu tố trên sẽ trả lời một số câu hỏi chính mà gần đây nhiều người đang thắc mắc,...xin chia sẽ từ các chuyên gia như sau:

1. Có phải khả năng virus truyền lây rất xa từ TQ đến tận sâu vào nội địa Việt Nam (2 tỉnh mắc bệnh đầu tiên đã công bố) ?

- Như đã nói ở trên, dịch xảy ra là do heo ở 2 nơi này đã tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh; vậy mầm bệnh từ đâu ? Từ đâu không quan trọng nữa, mà cho thấy virus ASF đã có và có khả năng hiện diện khắp nơi trong lãnh thỗ Việt Nam qua các nguồn nhiễm mô tả ở trên, muốn biết phải hồi cứu lại việc heo và sản phẩm thịt heo từ "bên kia" qua "bên đây" như thế nào ?

2. Bệnh đang xảy ra ở Miền Bắc, vậy bệnh sẽ lây lan đến các tỉnh Miền trung, sau đó vào Miền nam phải không ?

- Chưa đúng hoàn toàn, như đã nói ở trên: tùy thuộc vào nguồn nhiễm virus được con người mang đến đâu, và đàn heo nào đã tiếp xúc. Do đó, nơi nào cũng có thể mắc bệnh. Việc quan trọng là Siết chặt các nguồn nhiễm, không cho virus có cơ hội tiếp xúc trại của mình.

3. Bệnh có lây thành diện rộng trên cả nước không ? gây chết hàng loạt heo không ?

Viễn cảnh 1: nếu các nguồn nhiễm không được kiểm soát, nhất là heo bệnh, chất thải & bài tiết heo bệnh, sản phẩm từ heo bệnh, phụ phẩm heo bệnh thì bệnh xảy ra trên diện rộng là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì người chăn nuôi cũng không biết được đâu là nguồn nhiễm, bởi do chúng đã nằm ở dạng thức ăn của con người, thức ăn chế biến, thức ăn gia súc,...Ở trường hợp này, các Trang trại tự tổ hợp thức ăn và có sử dụng phụ phế phẩm lò mò, nhà hàng, bếp ăn là nguy cơ cao nhất. Lịch sử bệnh cũng đã chứng minh điều này, chủ yếu bệnh xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ, có liên quan đến nguồn nhiễm chính.

Viễn cảnh 2: ngược lại, các nguồn nhiễm được kiểm soát, bệnh sẽ không lay lan rộng; vì về mặt khoa học đây là bệnh lây lan thấp hơn nhiều so với các bệnh khác (FMD, PRRS, CSF,..
Nguồn: ST

Danh mục tin tức

Từ khóa

Facebook Top