Giỏ hàng

Tiêu hoá, viêm ruột, tiêu chảy


Amox AC 50%
AMOXTIN AC
0₫
Ampicoli vip
D - MAX 25 INJ
Doxy 30%
0₫
DOXY 50%
0₫
Flumequine 20
MEBI - FLOR ORAL
MEBI - OXOMIX 20%
Vitril 10% WS
Facebook Top